Certyfikat Axpo Polska

Od kilku lat naszym sprzedawcą energii elektrycznej na potrzeby budynku Green House przy ul. Dolna 3 Maja 3 jest Spółka Axpo Polska, czego potwierdzeniem jest Certyfikat „Zielona energia od Axpo". Potwierdza on pokrycie całości zużycia energii gwarancjami pochodzenia lub innymi certyfikatami poświadczającymi wytworzenie energii w odnawialnych źródłach.

Zobacz certyfikat