Uniwersytet Medyczny w Green House

Pragniemy serdecznie powitać Uniwersytet Medyczny wśród najemców Green House w Lublinie. W naszym budynku znajduje się Biuro Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz Centrum Transferu Wiedzy.

http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/